ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΟΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ