ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΜΠΑΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΜΟΡΕΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΞΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ