ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΩΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΠΕΠΠΗΣ ΠΕΠΠΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ -ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΕΠΠΗΣ ΠΕΠΠΙΝΟΣ
2. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΛΟΪΖΟΥ ΛΟΪΖΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
1. ΜΙΧΑΗΛΑ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΖΟΥ