ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΠΡΟΕΡΔΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΒΕΒΕΤΙΑ ΜΕΡΤΥΡΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΝΤΑ
Β. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ
3. ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΙΝΑΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
5. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ