ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – Ε.ΣΥ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΙΛΙΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΣΥ.
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΣΥ.
Ημερομηνία/Ώρα Εκδήλωσης
28/05/2017
11:30 - 13:30
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΟΜΙΛΙΑ ΕΒΗΜΕΡΩΣΗ 28-05-2017
CAFE APRICO – NEON (ΚΑΦΕΝΕΙΟ), Nürnberg ΑΤΤΙΚΗΣ