ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α. ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ