ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Α.ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΜΙΑΣ:ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

            Β.ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

               Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ